Elterelés Szabadidő Klub Drogmegelőzés Publikáció Szakemberek Szakmai Anyag

A gyermeknevelés öröm és felelősség. A szülő feladatait nem pótolhatja az óvoda, iskola, nagyszülő. Ne másoktól várjuk, hogy megoldják gyermeknevelési problémáinkat, de ne féljünk segítséget kérni hozzá szülőtársaktól, szakemberektől.

A fiatalok egészséges személyiségfejlődéséhez elsősorban szülői szeretetre, elfogadásra, biztonságra van szükségük. Az állandó figyelmet, szeretetteljes gondoskodást nem pótolja az anyagi jólét, bőséges zsebpénz, divatos ruha. Fontos, hogy gyermekünk érezze, hogy minden körülmény között mellette állunk, mert ez ad számára biztonságot. Különösen fontos, hogy olyan megrázó életesemények elviselésében támogassuk őt, mint a válás, haláleset, veszteség, kudarc, serdülőkori érzelmi válság.

A szeretet mellett nélkülözhetetlen a szülői kontroll megléte, a határok és szabályok egyértelmű lefektetése, és következetes betartása. A nevelésben a rugalmasság alkalmazása azt jelenti, hogy a szabályok közös megegyezéssel változtathatók. Ha a fiatal részt vehet a szabályalkotásban, könnyebbet tartja be azt. A szabályok be nem tartásának következményeit előre tisztázni kell. A büntetés mindig arányos legyen a vétséggel. A testi fenyítés, a gyermeket megalázó büntetés káros, és nem eredményes.

Beszélgessünk naponta a gyermekünkkel. Örömünket, gondjainkat kölcsönösen osszuk meg egymással, de vegyük figyelembe gyermekünk korát, és fejlettségét. Saját problémáink megoldása mintául szolgál gyermekünknek.

Tiszteljük gyermekünk tőlünk eltérő személyiségét. Gondolkodása, érzelmi reakciói, vágyai, ízlése eltérhet a miénktől, attól még nem feltétlenül rossz. Saját értékeink rákényszerítése eltávolítja tőlünk, és hazugságra kényszerítheti gyermekünket.

A kölcsönös bizalom légkörét a szülő teremti meg. Éljünk úgy, hogy gyermekünk bizalommal fordulhasson felénk. Mi is bízzunk meg benne, ez fejleszti önértékelését, és a másokkal szembeni bizalom képességét.

Támogassuk gyermekünk önállósági törekvéseit. Különösen serdülőkortól központi jelentőségű, mert csak így tudja kialakítani gyermekünk a szüleitől független életterét, személyiségét. Ez a felnőtté válás elsődleges feltétele.

Elvárásaink reálisak legyenek. Ha kevés az elvárás nem ösztönöz erőfeszítésre. A teljesíthetetlen elvárások a haszontalanság érzéséhez vezetnek. Mindig vegyük figyelembe gyermekünk adottságait.

Reális képet közvetítsünk a világról, és másokról. A gyermek világképének alakulásában meghatározó a szülők által közvetített minta. Kerüljük a szélsőségeket, az idealisztikus, vagy a borúlátó világkép egyaránt hamis. Az emberek általában nem csupán jók, vagy gonoszak.

A szülők saját lelki egészségüket is tartsák karban. A szülő nevelési eszköze a saját személyisége. A saját konfliktusait, kríziseit megoldani képtelen szülő gyermeke nem lehet kiegyensúlyozott, boldog ember. Sokat tehetünk mi is testi-lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ha szükséges, szakember segítségét is igénybe lehet venni.

A szülők, párkapcsolatuk karbantartásával is törődjenek. A család légköre befolyásolja a gyermek személyiségének alakulását. A rosszul működő család megbetegítheti a benne élőket.

A szülők drogfogyasztási szokásai minták a gyermek számára. A dohányzó, mértéktelenül kávézó, rendszeresen alkoholt fogyasztó, nyugtatón, altatón élő szülő példája kapcsolatba hozható a gyermek későbbi drogfogyasztásával.

Ne akarjon tökéletes szülő lenni. Tévedhetetlen, hibátlan szülő nincs. A gyermek alapvető szükségleteit kielégítő, őt szerető, elfogadó, vigyázó, segítő szülő már jó. Az a szülő, aki képes felismerni saját hibáit is, és igyekszik változtatni azon, már kiváló. Ne szégyelljük folyamatosan tanulni a szülői szerepet, kikérni mások véleményét, felhasználni tapasztalataikat.


>>>Nyomtatható verzió<<<